19 Tháng Sáu 2024
Thông tin chỉ đạo, điều hành

Kế hoạch đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức năm 2020

Chuyên mục: Văn bản chỉ đạo, điều hành | Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 26/11/2020 | Số lần xem: 2417
In Đánh dấu và chia sẻ