28 Tháng Năm 2024
Thông tin chỉ đạo, điều hành

Kế hoạch tổ chức đánh giá nội bộ về việc thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015 tại Ủy ban nhân dân Quận 10 năm 2020

Chuyên mục: Văn bản chỉ đạo, điều hành | Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 26/11/2020 | Số lần xem: 1968
In Đánh dấu và chia sẻ