22 Tháng Hai 2024
Thông báo

Hướng dẫn quy trình hướng dẫn các đơn vị thực hiện đăng ký cấp giấy đi đường trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội từ ngày 23/8/2021 đến ngày 06/9/2021

Chuyên mục: Thông báo | Người đăng: Nghiêm Hồng Lý | Ngày đăng: 23/08/2021 | Số lần xem: 10063

Thực hiện văn bản số 2796/UBND-VX ngày 21/8/2021 về việc tăng cường kiểm soát các nhóm đối tượng được phép lưu thông trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội và văn bản số 2800/UBND-VX ngày 21/8/2021 về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tăng cường kiểm soát các nhóm đối tượng được phép lưu thông trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, Uỷ ban nhân dân Quận 10 thông tin cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn quận về quy trình hướng dẫn các đơn vị thực hiện đăng ký cấp giấy đi đường trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội từ ngày 23/8/2021 đến ngày 06/9/2021 như sau:

Bước 1: Kê khai thông tin của đơn vị

Đơn vị thực hiện:

  • Văn bản đề nghị cấp giấy đi đường và danh sách nhân viên có ký tên, đóng dấu bằng file PDF và file Excel.

Các biểu mẫu trên gửi Ủy ban nhân dân Quận 10 (thông qua Phòng Kinh tế), liên hệ ông Hồ Đắc Tuấn – Chuyên viên Phòng Kinh tế Quận 10; Số điện thoại: 0934.903.127; địa chỉ hộp thư điện tử: hdtuan.q10@tphcm.gov.vn./.

Bước 2: Nhận giấy xác nhận tại Văn phòng UBND Quận 10

Ủy ban nhân dân Quận 10 thông tin thời gian đơn vị nhận giấy xác nhận (liên hệ ông Nguyễn Đức Tài – Chuyên viên Văn phòng UBND Quận 10; Số điện thoại: 0933.185.797)

Lưu ý: Trong quá trình đăng ký cấp giấy đi đường, nếu có sự thay đổi biểu mẫu từ các cơ quan chức năng, Ủy ban nhân dân Quận 10 sẽ liên hệ với các đơn vị để thực hiện.

Đính kèm:

In Đánh dấu và chia sẻ

Liên kết

Tranh cổ động