05 Tháng Sáu 2023
Chi tiết

Kế hoạch số 12-KH/TU của Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh thực hiện Chỉ thị 06-CT/TW của Bộ Chính trị về tổ chức cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

Chuyên mục: Văn bản triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh | Người đăng: Nghiêm Hồng Lý | Ngày đăng: 17/02/2023 | Số lần xem: 152
In Đánh dấu và chia sẻ