23 Tháng Tư 2024
Thông tin đấu thầu

Thông báo về việc đăng ký tham gia dự thầu Bán đấu giá thanh lý xe ô tô

Chuyên mục: Thông tin đấu thầu | Người đăng: Vương Vĩnh Phú | Ngày đăng: 11/05/2023 | Số lần xem: 1197

Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận 10 thông báo đến các tổ chức hành nghề đấu giá tài sản trên địa bàn TP Hồ Chí Minh về phê duyệt giảm giá tài sản để tổ chức đấu giá lại thanh lý tài sản là 02 xe ô tô như sau:

1. Giảm giá tài sản:

- Xe ô tô 16 chỗ nhãn hiệu Mercedes – Biển kiểm soát: 51D-0264:

Giá khởi điểm tài sản là: 78.400.000 đồng (Bảy mươi tám triệu bốn trăm nghin đồng). Giá khởi điểm chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí, …theo quy định của pháp luật và người mua chịu toàn bộ chi phí liên quan đến tài sản.

Mức giảm giá là 30%

Sau khi giảm giá, tài sản có giá trị: 54.880.000 đồng (Năm mươi bốn triệu tám trăm tám mươi ngàn đồng). Giá giảm này chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí, …theo quy định của pháp luật và người mua chịu toàn bộ chi phí liên quan đến tài sản.

- Xe ô tô 7 chỗ Ford Everest UV9F – Biển kiểm soát 51A-1888

Giá khởi điểm tài sản là: 185.600.000 đồng (Một trăm tám mươi lăm triệu sáu trăm ngàn đồng). Giá khởi điểm chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí, …theo quy định của pháp luật và người mua chịu toàn bộ chi phí liên quan đến tài sản.

Mức giảm giá là 20%

Sau khi giảm giá, tài sản có giá trị: 148.480.000 đồng (Một trăm bốn mươi tám triệu bốn trăm tám mươi ngàn đồng). Giá giảm này chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí, …theo quy định của pháp luật và người mua chịu toàn bộ chi phí liên quan đến tài sản.

2. Bước giá: tối thiểu là 1.000.000 đồng/bước giá. Tuy nhiên khách hàng đầu tiên có quyền trả giá bằng giá khởi điểm hoặc làm tròn số theo hướng tăng mà không cần theo bước giá nêu trên, riêng từ khách hàng trả giá thứ hai trở đi phải trả đúng theo bước giá đã quy định.

3. Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói.

4. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

- Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 09/05/2023 đến ngày 29/05/2023 (trong giờ hành chính). Địa điểm: 474 đường 3/2, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh. (liên hệ Mr. Trường, số điện thoại: 0856.682.862)

- Thời hạn mua và nộp hồ sơ đăng ký: Từ ngày 09/05/2023 đến ngày 29/05/2023 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm mua hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá: Công ty Vạn Thành An – Số 03 Lý Văn Phức, phường Tân Định, Quận 1, TP. HCM. ĐT: 3820.4858 – 0948.68.99.86

Thông báo kế hoạch đấu giá tài sản và quy chế cuộc đấu giá. (Tải thông báo tại đây)

In Đánh dấu và chia sẻ

Liên kết

Tranh cổ động