25 Tháng Chín 2023
Thông tin đấu thầu

Dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư phục vụ dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2, Thành phố Hồ Chí Minh, tuyến Bến Thành - Tham lương trên địa bàn Quận 10

Chuyên mục: Dự án đầu tư, Dự án đang triển khai | Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 08/12/2020 | Số lần xem: 3827

1. Tên dự án: Dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư phục vụ dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2, thành phố Hồ Chí Minh, tuyến Bến Thành – Tham Lương trên địa bàn quận 10.

2. Chủ đầu tư Dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư: Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 10.

3. Yêu cầu: Thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho tổ chức, hộ dân có đất thu hồi, bàn giao đất tại vị trí nhà ga S3 – Dân chủ, S4 – Hòa Hưng, S5 – Lê Thị Riêng trên địa bàn quận 10.

4. Địa điểm, phạm vi dự kiến giải tỏa theo ranh thu hồi đất: có 74 hộ dân và tổ chức bị ảnh hưởng, trong đócó 61 hộ dân và 13 tổ chức :

  • Nhà ga S3 – Dân chủ    :         có 07 hộ dân và 02 tổ chức bị ảnh hưởng.
  • Nhà ga S4 – Hòa Hưng    : có 53 hộ dân và 10 tổ chức bị ảnh hưởng.
  • Nhà ga S5 – Lê Thị Riêng    : có 01 hộ dân và 01 tổ chức bị ảnh hưởng.
  •  
In Đánh dấu và chia sẻ

Liên kết

Tranh cổ động