26 Tháng Sáu 2022
Tin tức

Kinh doanh dịch vụ ăn uống trong giai đoạn bình thường mới

Chuyên mục: Thông tin cần biết | Người đăng: Nghiêm Hồng Lý | Ngày đăng: 07/11/2021 | Số lần xem: 579

Thực hiện công văn số 3569/UBND-KT ngày 27 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về “hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống”. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn Quận 10 kể từ ngày 28 tháng 10 năm 2021 được phép phục vụ tại chỗ, nhưng phải đáp ứng các điều kiện sau:

Thứ nhất cơ sở phải có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm và phải đăng ký mã QR tại địa chỉ https://antoan-covid.tphcm.gov.vn.

Thứ hai khách hàng phải thực hiện nghiêm 5K; thực hiện quét mã QR và tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

Thứ ba nhân viên phục vụ, người bán hàng, người giao – nhận hàng, người đến liên hệ cơ sở phải thực hiện nghiêm 5K; thực hiện quét mã QR và tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Người làm việc tại cơ sở là người đã mắc COVID-19 được 6 tháng, hoặc người đã tiêm chủng (ít nhất 1 mũi vắc xin phòng COVID-19 trong ít nhất được 14 ngày)

Thứ tư chủ cơ sở phải có kế hoạch và chịu trách nhiệm triển khai thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. (Công khai số lượng khách ăn uống tối đa tại cơ sở cùng một thời điểm và đảm bảo số lượng khách đến ăn uống tại cơ sở không vượt quá số lượng đã thông báo cùng một thời điểm).

Thứ năm hoạt động của cơ sở phải kết thúc trước 21 giờ 00 phút hằng ngày và công suất hoạt động tối đa là 50%

Thứ sáu cơ sở không được bán và không được để khách sử dụng đồ uống có cồn cho đến khi có hướng dẫn mới.

In Đánh dấu và chia sẻ