19 Tháng Tám 2022
Tin tức

Kinh doanh thực phẩm trong giai đoạn phòng, chống dịch Covid-19

Chuyên mục: Thông tin cần biết | Người đăng: Nguyễn Đức Tài | Ngày đăng: 07/11/2021 | Số lần xem: 426

Thực hiện quyết định số 3585/QĐ-BCĐ ngày 15 tháng 10 năm 2021 của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Nhằm đảm bảo công tác an toàn thực phẩm trong giai đoạn phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại cửa hàng kinh doanh thực phẩm trên địa bàn Quận 10 phải đạt 5 tiêu chí sau:

Thứ nhất phải có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (trừ các cơ sở được quy định tại Điều 12 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm) và đăng ký mã QR tại địa chỉ https://antoan-covid.tphcm.gov.vn.

Thứ hai đảm bảo điều kiện an toàn thực phẩm tại cơ sở phải thực hiện đúng theo quy định (về cơ sở vật chất, trang thiết bị, con người, bảo quản, vận chuyển, nguồn gốc nguyên liệu, các chứng từ liên quan, ...).

Thứ ba khu vực kinh doanh phải đảm bảo mật độ tối thiểu 4m2/người và khoảng cách giữa 02 người tối thiểu là 2m (bao gồm nhân viên của cơ sở).

Thứ tư bố trí khu vực giao nhận sản phẩm, có bàn trung chuyển và tách biệt với các khu vực khác; đảm bảo khoảng cách giữa 02 người tối thiểu là 2m. Trang bị đầy đủ nước rửa tay, xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay và có phương tiện làm khô tay hoặc khăn làm khô tay sử dụng 01 lần.

Thứ năm người lao động, người đến cơ sở (người giao nhận hàng, khách hàng, người liên hệ cơ sở, ...) phải thực hiện quét mã QR và thực hiện đúng theo hướng dẫn của ngành y tế trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 (tiêm ngừa vắc-xin, thực hiện xét nghiệm và có kết quả xét nghiệm SARS-CoV2 âm tính còn hiệu lực, thông báo với các trường hợp tiếp xúc với F0 hoặc F1...).

In Đánh dấu và chia sẻ