05 Tháng Mười Hai 2022
Công khai ngân sách

Ủy ban nhân dân Quận 10 công bố công khai quyết toán ngân sách Quận 10 năm 2020

Chuyên mục: Công khai ngân sách | Người đăng: Nghiêm Hồng Lý | Ngày đăng: 05/07/2022 | Số lần xem: 144
In Đánh dấu và chia sẻ

Liên kết