24 Tháng Chín 2023
Công khai ngân sách

Ủy ban nhân dân Quận 10 công bố công khai quyết toán thu - chi ngân sách Quý III năm 2021

Chuyên mục: Công khai ngân sách | Người đăng: Nghiêm Hồng Lý | Ngày đăng: 05/07/2022 | Số lần xem: 461
In Đánh dấu và chia sẻ

Liên kết