05 Tháng Mười Hai 2022
Công khai ngân sách

Ủy ban nhân dân Quận 10 công bố công khai dự toán thu – chi ngân sách Quận 10 năm 2020

Chuyên mục: Công khai ngân sách | Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 29/12/2020 | Số lần xem: 1461

Quyết định số 18013/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Quận 10 về việc công bố công khai dự toán thu – chi ngân sách Quận 10 năm 2020.

In Đánh dấu và chia sẻ

Liên kết