05 Tháng Sáu 2023
Quy hoạch xây dựng

Quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư liên Phường 2, 3, 4, 9, 10, 11, Quận 10: Trung tâm giáo dục thường xuyên Quận 10 (liên quan đến địa điểm số 461 – 463 – 467 đường Lê Hồng Phong, Phường 2, Quận 10

Chuyên mục: Thông tin quy hoạch, Quy hoạch xây dựng | Người đăng: SuperUser Account | Ngày đăng: 31/12/2020 | Số lần xem: 4883
In Đánh dấu và chia sẻ

Liên kết

Tranh cổ động