25 Tháng Chín 2023
Thông tin cần biết

Thông báo điều chỉnh cơ cấu giải thưởng và công bố các tác phẩm đạt giải thưởng Cuộc thi sáng tác biểu trưng Quận 10 và sáng tác bài hát về Quận 10

Chuyên mục: Thông báo | Người đăng: Vương Vĩnh Phú | Ngày đăng: 29/08/2023 | Số lần xem: 140
In Đánh dấu và chia sẻ

Liên kết