25 Tháng Sáu 2022
Thông tin cần biết

Quyết định phê duyệt danh sách đủ điều kiện, tiêu chuẩn và không đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ thi tuyển công chức năm 2022

Chuyên mục: Thông tin tuyển dụng | Người đăng: Nghiêm Hồng Lý | Ngày đăng: 14/02/2022 | Số lần xem: 282
In Đánh dấu và chia sẻ

Liên kết