27 Tháng Ba 2023
Thông tin cần biết

Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội Thành phố Hồ Chí Minh triển khai cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất trên địa bàn Quận 10

Chuyên mục: Chế độ chính sách | Người đăng: Nghiêm Hồng Lý | Ngày đăng: 07/10/2021 | Số lần xem: 1325

Thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 và văn bản số 6199/HD-NHCS ngày 08 tháng 7 năm 2021 của Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội về hướng dẫn nghiệp vụ cho vay người sử dụng lao động đế trả lưong ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất. Ngày 10 tháng 7 năm 2021, chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức tập huấn và triển khai trên địa bàn những nội dung cho vay cụ thể như sau:

1. Đối tượng vay vốn:

- Người sử dụng lao động (NSDLĐ) vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động (NLĐ) đang tham gia BHXH bắt buộc phải ngừng việc từ 15 ngày liên tục trở lên theo quy định khoản 3 Điều 99 Bộ luật lao động trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/3/2022.

- NSDLĐ phải tạm dừng hoạt động do yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/3/2022.

- NSDLĐ hoạt động trong lĩnh vực vận tải, hàng không, du lịch, dịch vụ lưu trú và đưa NLĐ VN đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng để phục hồi sản xuất, kinh doanh.

2. Điều kiện vay vốn:

2.1. Đối với khách hàng vay vốn trả lương ngừng việc:

- Có người lao động làm việc theo hợp đồng đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đến tháng liền kề trước thời điểm người lao động ngừng việc, phải ngừng việc từ 15 ngày liên tục trở lên theo quy định tại khoản 3 Điều 99 Bộ luật Lao động trong thời gian từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2022.

- Không có nợ xấu tại tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm đề nghị vay vốn.

2.2. Điều kiện đối với khách hàng vay vốn trả lương cho NLĐ khi phục hồi sản xuất, kinh doanh:

a) Đối với khách hàng phải tạm dừng hoạt động do yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền:

- Phải tạm dừng hoạt động do yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian từ 01/5/2021 đến hết 31/3/2022

- Có người lao động làm việc theo hợp đồng đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đến thời điểm đề nghị vay vốn.

- Có phương án hoặc kế hoạch phục hồi sản xuất, kinh doanh.

- Không có nợ xấu tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm đề nghị vay vốn.

b) Đối với khách hàng hoạt động trong lĩnh vực vận tải, hàng không, du lịch, dịch vụ lưu trú và đưa người lao động VN đi làm việc ở nước ngoài:

- Có người lao động làm việc theo hợp đồng đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đến thời điểm đề nghị vay vốn.

- Có phương án hoặc kế hoạch phục hồi sản xuất, kinh doanh.

- Không có nợ xấu tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, đã hoàn thành quyết toán thuế năm 2020 tại thời điểm đề nghị vay vốn.

3. Mức cho vay:

Khách hàng được vay vốn một hoặc nhiều lần trong khoảng thời gian từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/3/2022 để trả lương ngừng việc, trả lương cho người lao động khi phục hồi sản xuất với thời gian tối đa 03 tháng/người lao động (theo mức lương tối thiểu vùng).

4. Lãi suất cho vay: Lãi suất cho vay: 0%/năm. Lãi suất nợ quá hạn: 12%/năm.

5. Thời hạn cho vay: do NHCSXH nơi cho vay và khách hàng thỏa thuận dưới 12 tháng, kể từ ngày giải ngân món vay đầu tiên.  

6. Bảo đảm tiền vay: Khách hàng không phải thực hiện bảo đảm tiền vay.

7. Mục đích sử dụng vốn vay: Vốn vay được khách hàng sử dụng để trả lương cho người lao động ngừng việc, trả lương cho người lao động khi phục hồi sản xuất, kinh doanh.

8. Phương thức cho vay: NHCSXH nơi cho vay thực hiện cho vay trực tiếp đến khách hàng.

9. Hồ sơ vay vốn lần đầu tại NHCSXH:

Khách hàng tự kê khai, lập danh sách, chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực đối với số lao động ngừng việc, số lao động làm việc theo hợp đồng đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và các thông tin, hồ sơ, tài liệu cung cấp cho NHCSXH nơi cho vay.

9.1. Đối với KH vay vốn trả lương ngừng việc:

a) Bản gốc Giấy đề nghị vay vốn (Mẫu 12a ban hành theo QĐ số 23/2021/QĐ-TTg).

b) Danh sách người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội theo Mẫu số 13a ban hành kèm theo QĐ số 23/2021/QĐ-TTg.

c) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu các giấy tờ phù hợp với loại hình hoạt động (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép kinh doanh, Thẻ căn cước công dân của khách hàng, Văn bản bổ nhiệm hoặc cử người đứng đầu pháp nhân).

d) Bản gốc/bản chính/bản sao có chứng thực Giấy ủy quyền (nếu có).

đ) Văn bản thỏa thuận ngừng việc giữa NSDLĐ với NLĐ do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

9.2. Đối với KH vay trả lương cho NLĐ khi phục hồi SXKD:

a) Bản gốc Giấy đề nghị vay vốn (Mẫu 12b/12c ban hành theo QĐ số 23/2021/QĐ-TTg).

b) Danh sách NLĐ đang tham gia bảo hiểm xã hội theo mẫu 13b/13c ban hành theo QĐ số 23/2021/QĐ-TTg.

c) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu các giấy tờ phù hợp với loại hình hoạt động (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép kinh doanh, Thẻ căn cước công dân của khách hàng, Văn bản bổ nhiệm hoặc cử người đứng đầu pháp nhân).

d) Bản gốc/bản chính/bản sao có chứng thực Giấy ủy quyền (nếu có).

đ) Bản sao văn bản về việc NSDLĐ phải tạm dừng hoạt động do yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2022 (đối với NSDLĐ bị tạm dừng hoạt động).

e) Phương án hoặc kế hoạch phục hồi sản xuất, kinh doanh.

g) Bản sao thông báo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020 của cơ quan thuế đối với NSDLĐ (đối với KH hoạt động trong lĩnh vực vận tải, hàng không, du lịch, dịch vụ lưu trú và đưa người lao động VN đi làm việc ở nước ngoài).

9.3. Thời gian nhận hồ sơ vay vốn của khách hàng chậm nhất đến hết ngày 25/3/2022.

10. Quy trình cho vay:

- Trong vòng 04 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đầy đủ hồ sơ vay vốn của khách hàng, cán bộ ngân hàng tra cứu thông tin tín dụng của khách hàng trên hệ thống thông tin tín dụng Quốc gia (CIC) để xác định tình trạng nợ xấu của khách hàng; kiểm tra tính đầy đủ, hợp pháp, hợp lệ của hồ sơ vay vốn.

- Trường hợp phê duyệt hoặc từ chối cho vay, NHCSXH sẽ thông báo cho khách hàng bằng văn bản. Nếu cho vay thì NHCSXH cùng khách hàng thỏa thuận, lập Hợp đồng tín dụng.

11. Tổ chức giải ngân:

- Căn cứ Hợp đồng tín dụng/Phụ lục hợp đồng tín dụng đã ký, NHCSXH nơi cho vay giải ngân cho khách hàng bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản của khách hàng.

- Trường hợp khách hàng đề nghị vay vốn để trả lương cho người lao động đối với các tháng 5, 6, 7 năm 2021, khách hàng lập hồ sơ vay vốn từng tháng, NHCSXH nơi cho vay căn cứ hồ sơ vay vốn của khách hàng để phê duyệt, ký Hợp đồng tín dụng và thực hiện giải ngân 01 lần.

- Việc giải ngân của NHCSXH được thực hiện đến 05 tháng 4 năm 2022 hoặc khi giải ngân hết 7.500 tỷ đồng được Ngân hàng nhà nước cho vay tái cấp vốn tùy theo điều kiện nào đến trước.

THÔNG TIN CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ:
Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 271 Nguyễn Tri Phương, Phường 5, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028.39573090

In Đánh dấu và chia sẻ

Liên kết