05 Tháng Mười Hai 2022
Thông tin cần biết

Về tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính phù hợp với các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Quận 10

Chuyên mục: Thông báo | Người đăng: Nghiêm Hồng Lý | Ngày đăng: 06/10/2021 | Số lần xem: 1180

Thực hiện Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố, Ủy ban nhân dân Quận 10 thông báo đến cá nhân, tổ chức về việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính phù hợp với các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Quận 10 trong thời gian từ ngày 01 tháng 10 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 10 năm 2021 như sau:

1. Tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3, 4 đối với các thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực Hộ tịch, Đăng ký kinh doanh, Cấp giấy phép xây dựng, Lao động – tiền lương tại Cổng Dịch vụ công trực tuyến của Thành phố (https://dichvucong.hochiminhcity.gov.vn) hoặc Trang thông tin điện tử Quận 10 (http://quan10.hochiminhcity.gov.vn). Thực hiện trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính theo hình thức trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.

2. Trường hợp đặc biệt, cấp bách mà cá nhân, tổ chức có yêu cầu nộp trực tiếp, vẫn thực hiện tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức đối với các nhóm thủ tục hành chính sau:

  • Thủ tục hành chính liên quan đến công tác đăng ký khai sinh, khai tử.
  • Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký để người dân, doanh nghiệp thực hiện các hồ sơ liên quan về an sinh xã hội, sản xuất, kinh doanh, phòng, chống dịch COVID-19.
  • Thủ tục hành chính thuộc các nhóm thủ tục liên quan đến: kho bạc, công chứng, chứng thực như di chúc, hợp đồng về biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ, đăng ký biện pháp bảo đảm… để vay vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh của cá nhân, tổ chức.
  • Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực bảo trợ xã hội, thẻ bảo hiểm y tế.
  • Thủ tục hành chính đăng ký hộ kinh doanh, đăng ký hợp tác xã.
  • Thủ tục khác liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ hàng hóa thiết yếu phục vụ cho công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.

3. Các cá nhân, đại diện tổ chức đến trực tiếp trụ sở yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính phải đã được tiêm 2 mũi vắc xin ngừa COVID-19. Trường hợp cá nhân, đại diện tổ chức chưa tiêm đủ 2 mũi vắc xin ngừa COVID-19 phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 (có thể xét nghiệm nhanh) tại cơ sở y tế có thẩm quyền (có cập nhật thông tin tại hệ thống cơ sở dữ liệu chung).

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10

In Đánh dấu và chia sẻ

Liên kết